Hole 9

Par

4

Yards

395

Các tee tại đường golf thứ 9 tạo được vị trí ưu thế với thiết kế đường golf cua gắt từ trái qua phải. Vị trí đáp banh an toàn cho cú phát banh từ tee là ở phía bên trái fairway vì bên phải là chướng ngại nước. Một con suối cách green 50 yard và 2 bẫy cát sâu yêu cầu bạn phải có một cú đánh chính xác mới có thể đạt đến green.
Độ dốc chủ yếu từ trái sang phải của green  60 sẽ làm cho tốc độ gạt banh rất nhanh và đường banh đi rất cong.

Looks like you have blocked notifications!

Liên Hệ Với Chúng Tôi

Đặt Ngay
Gọi ngay