Hole 9

Par

4

Yards

395

Các tee tại đường golf thứ 9 nằm ở vị trí khá khó khi bao quanh là các chướng ngại nước, với thiết kế đường golf cua gắt từ trái qua phải. Vị trí đáp banh an toàn cho cú phát banh từ tee là ở phía bên trái fairway. Một con suối cách green 50 yard và 2 bẫy cát sâu yêu cầu bạn phải có một cú đánh chính xác mới có thể đến được green.

Liên Hệ Với Chúng Tôi

Đặt Ngay
Gọi ngay