Hole 16

Par

3

Yards

165

Đây là một lỗ golf ngắn nhưng thử thách cho bất cứ golf thủ nào e ngại đánh những quả bóng vượt qua bẫy nước đến green. Một bẫy cát rộng canh gác gần như toàn phần mặt trước của green. Vì thế không có điểm đáp bóng trước green. Nếu bóng của bạn rơi vào green thì điểm Par hay Birdie sẽ là điểm của bạn.

Looks like you have blocked notifications!

Liên Hệ Với Chúng Tôi

Đặt Ngay
Gọi ngay