Hole 8

Par

4

Yards

345

Đây là đường golf có 2 lựa chọn cho cú phát banh từ tee  đến FW. Vì FW bị  chia cắt  làm hai bởi một chướng ngại nước . Do đó, bạn phải chọn  một trong hai FW.
Một cú đánh an toàn với gậy sắt dài hay gậy hybrid có thể giúp bạn đưa banh đến khu vực  FW bên trái cách green khoảng 150 yard.
Cú phát banh từ tee bằng gậy driver đến FW phải sẽ phiêu lưu hơn nhưng có thể sẽ giúp bạn có được một vị trí tốt hơn để đưa banh lên green, và chỉ với một cú đánh ngắn bằng gậy sắt để đạt birdie.

Looks like you have blocked notifications!

Liên Hệ Với Chúng Tôi

Đặt Ngay
Gọi ngay