Hole 4

Par

3

Yards

224

Việc kiểm soát khoảng cách từ cú phát banh của bạn sẽ khá nguy hiểm trên đường golf par 3 dốc xuống với các bẫy cát bảo vệ khá chặt chẽ này.
Độ dốc trên green đổ từ phải qua trái  nên cú phát banh phải điều chỉnh sao cho  điểm rơi thật phù hợp khoảng cách với lỗ cờ.

 

Liên Hệ Với Chúng Tôi

Đặt Ngay
Gọi ngay