Hole 10

Par

4

Yards

407

Lỗ đầu tiên của 9 lỗ sau bắt đầu với một đường bóng  cắt trái và dốc xuống trên một FW  mấp mô. Một cú đánh phiêu lưu với gậy Drive cắt về bên trái đến green thì rất dễ  gần green và cũng dễ bị ra ngoài biên. Cú đánh đầu tiên đến một nơi giữa hai bunker FW  là một cú đánh thông minh và hãy dè chừng hai bẫy cát canh gác phía trước hai bên của green cho cú đánh thứ hai. Với cú đánh lên green một cách chính xác thì điểm Par hay Birdie là điểm của bạn cho lỗ này.

Looks like you have blocked notifications!

Liên Hệ Với Chúng Tôi

Đặt Ngay
Gọi ngay