Hole 10

Par

4

Yards

407

Lỗ đầu tiên của 9 lỗ sau bắt đầu với một đường golf cua trái và dốc xuống với một FW mấp mô. Một cú đánh phiêu lưu với gậy Drive cắt về bên trái đến green thì rất dễ gần green và cũng dễ bị ra ngoài biên. Cú đánh đầu vào giữa hai bunker FW là một cú đánh thông minh và hãy dè chừng hai bẫy cát canh gác phía trước hai bên của green cho cú đánh thứ hai. Với cú đánh lên green một cách chính xác thì điểm Par hay Birdie là điểm của bạn cho lỗ này.

Liên Hệ Với Chúng Tôi

Đặt Ngay
Gọi ngay