Hole 18

Par

4

Yards

410

Cú đánh chính xác vượt qua chướng ngại nước để bóng rơi vị trí gần bunker phải hoặc giữa FW là một cú đánh lý tưởng cho mọi golfer.Một cú cắt trái về phía green thì gần hơn nhưng dễ rơi vào khu vực chướng ngại và sẽ gây cho bạn nhiều cú cứu bóng hoặc làm tăng số gậy phạt của bạn..Đối với cú đánh lên green bạn hãy cẩn thận với với  hai bẫy cát bên phải green hoặc bất cẩn bóng sẽ trượt trái đến khu vực triền dốc bên cạnh green.

Looks like you have blocked notifications!

Liên Hệ Với Chúng Tôi

Đặt Ngay
Gọi ngay