Hole 13

Par

5

Yards

512

Đây là một cái hố khá rộng và xuống dốc, được cắt về bên trái cách Blue Tee 250 thước, hãy để ý bẫy nước ở bên trái và bên phải, và boongke ở bên phải FW.

Khu vực green được bảo vệ bởi ba bẫy cát xung quanh và nằm gần chướng ngại nước cũng như đường ranh giới. Bàn là được khuyến khích sử dụng trong cảnh quay này để tránh những cú xoay sang phải, trái hoặc quá xanh không mong muốn.

Looks like you have blocked notifications!

Liên Hệ Với Chúng Tôi

Đặt Ngay
Gọi ngay