Hole 13

Par

5

Yards

512

Đây là lỗ có đường bóng khá rộng và dốc xuống, cắt nghiêng  về phía trái ở tầm đánh 250 yard từ Tee xanh, hãy dè chừng  bẫy nước ở bên trái và đường biên bên phải, và cả bẫy cát bên phải FW.

Green được bảo vệ bởi ba bẫy cát  chung quanh và nằm sát bẫy nước cũng như đường biên. Gậy sắt được tư vấn để dùng cho cú đánh này để tránh những cú lệch phải, lệch trái hay trượt quá green không mong muốn.

Looks like you have blocked notifications!

Liên Hệ Với Chúng Tôi

Đặt Ngay
Gọi ngay