Hole 15

Par

4

Yards

475

Đường bóng đủ rộng cho điểm rơi gần bẫy cát đầu tiên bên trái. Có một bẫy nước cắt ngang FW đợi chờ  để nuốt những quả bóng  có tầm đánh dài trên địa hình dốc về phía nước. Đường bóng  đổ dốc từ trái qua phải và đến chướng ngại nước. Bunker phải sẽ bẫy những quả bóng chếch phải. Có 2 bẫy cát trên FW phải  và bẫy nước cùng bunker green  bên trái sẽ bẫy những quả bóng đánh chệch hướng.

Looks like you have blocked notifications!

Liên Hệ Với Chúng Tôi

Đặt Ngay
Gọi ngay