Hole 6

Par

3

Yards

182

Lỗ golf được đánh giá là dễ nhất của SAM Tuyền Lâm để kiếm điểm Birdie khi khoảng cách tới cờ phù hợp với tầm đánh tiêu chuẩn của gậy 7 sắt. Hãy nhắm trái cờ 1 chút để có cú aproach hoàn hảo.

Looks like you have blocked notifications!

Liên Hệ Với Chúng Tôi

Đặt Ngay
Gọi ngay