Hole 11

Par

3

Yards

175

Một lỗ par 3 được bảo vệ bởi một chuỗi bẫy cát lớn phía phải và một bẫy cát phía trước green.Một bờ tường đất được đánh dấu ranh giới sân bên trái làm giới hạn tầm nhìn đến green. Một bẫy nước khác được bố trí chạy dọc bên hông phải và vòng quanh sau lưng green để bắt những quả bóng đánh quá tầm. Nhưng điểm Par hay thấp hơn là điểm tốt cho những quả bóng có cú đánh đầu tiên lên green.

Liên Hệ Với Chúng Tôi

Đặt Ngay
Gọi ngay