New Year Party 2021

New Year Party 2021

12/26/2020
— 🍾🍾𝐂𝐎𝐔𝐍𝐓𝐃𝐎𝐖𝐍 𝐏𝐀𝐑𝐓𝐘 𝟐𝟎𝟐𝟏 🍾🍾 —
— ĐÊM BÙNG NỔ tại Swiss-Belresort —
— ❓ 𝓐𝓡𝓔 𝓨𝓞𝓤 𝓡𝓔𝓐𝓓𝓨 ❓—
Lên đồ và cùng chờ đón đêm 𝐂𝐎𝐔𝐍𝐓𝐃𝐎𝐖𝐍 sôi động bậc nhất Đà Lạt tại 𝗦𝘄𝗶𝘀𝘀-𝗕𝗲𝗹𝗿𝗲𝘀𝗼𝗿𝘁 𝗧𝘂𝘆𝗲̂̀𝗻 𝗟𝗮̂𝗺 thôi!!!
 
⏳——— COMING SOON!!—— ⏳
💣Cùng chờ đón và BÙNG NỔ!!! 💥

Bài viết liên quan

Reviews