Luật golf 2019: Có gì mới? (Phần II)

Luật golf 2019: Có gì mới? (Phần II)

09/11/2018

Luật golf áp dụng từ 1/1/2019 sẽ có nhiều thay đổi theo hướng tích cực và đem lại nhiều lợi thế cho người chơi.

Luật golf 2019 có gì mới? – Kỳ I
Luật golf 2019: Có gì mới? (Phần II)

Phần 3: Thực hiện giải thoát

1. Đo diện tích khu vực giải thoát, và phải thả và chơi bóng trong khu vực đó

Luật 2019: Người chơi sẽ tiếp tục thả bóng khi thực hiện giải thoát, nhưng cách thức thả bóng sẽ có một số thay đổi theo chi tiết của Luật 14.3:

Trọng tâm của cách thức thả bóng là phải thả ở trong một “khu vực giải thoát” cụ thể được tính bằng độ dài của 1 hoặc 2 gậy, kẻ từ một điểm tham chiếu (và có thể có các giới hạn nhất định khác).
Khu vực giải thoát có diện tích nhất định cho mỗi người chơi và được xác định trước dựa vào cây gậy dài nhất (ngoại trừ putter) mà người đó đã mang theo.

Lý do cho sự thay đổi:

Cách thức mới này tạo sự nhất quán trong tất cả trưởng hợp giải thoát, đơn giản hóa cho người chơi để biết được cách thả và nơi thả bóng.

Việc định nghĩa độ dài 1 gậy là cây gậy dài nhất, thay vì là putter, sẽ khiến người chơi sẽ không thể chọn 1 loại gậy bất kỳ để tính toán khu vực thả bóng dựa vào tình huống.

Việc dùng gậy dài nhất để đo sẽ giảm thiểu sự không nhất quán ở khu vực giải thoát giữa những người chơi (loại bỏ lợi thế của những người chơi sở hữu putter dài hơn).

2. Cách thức thả bóng mới

Luật 2019: Người chơi sẽ tiếp tục thả bóng khi thực hiện giải thoát, nhưng cách thức thả bóng sẽ có một số thay đổi theo chi tiết của Luật 14.3:

Cách thả bóng được đơn giản hóa; yêu cầu duy nhất là bóng sẽ được thả ở độ cao ngang với đầu gối và không được chạm vào bất cứ phần nào của cơ thể hoặc trang bị của người chơi trước khi chạm đất.

Lý do cho sự thay đổi:

Cách thả bóng mới giảm độ cao thả bóng để tăng khả năng bóng vẫn nằm trong khu vực giải thoát.

Việc đòi hỏi người chơi phải thả bóng (trái với việc đặt bóng) sẽ giữ lại tính ngẫu nhiên của vị trí bóng khi rơi:

Không có gì đảm bảo cho người chơi rằng sẽ có được 1 vị trí bóng nằm theo ý muốn hoặc bóng nằm trên vị trí thuận lợi.
Đặc biệt với trường hợp thả bóng ở những điều kiện khó hơn như cỏ rough dày.
Cho phép người chơi thả bóng ở độ cao ngang với đầu gối sẽ giúp hạn chế mực độ lún sâu của bóng xuống cát ở bunker.

3. Giảm thời gian tìm kiếm bóng mất

Luật 2019: Theo luật 19.2, thời gian để tìm kiếm bóng (trước khi bóng mất) sẽ giảm từ 5 phút xuống còn 3 phút.

Lý do cho sự thay đổi:

Giới hạn thời gian tìm kiếm xuống còn 3 phút là điều phù hợp với nguyên tắc cơ bản của golf, đó là nhanh chóng và liên tục.

Trong phần lớn trường hợp, nếu bóng được tìm thấy, nó được tìm trong vòng khoảng 3 phút đầu.

Dù thay đổi này sẽ làm tăng số lượng bóng mất, nhưng về mặt tổng thể, thời gian chơi sẽ được tăng tốc.

4. Luôn cho phép thay thế bóng khi thực hiện giải thoát

Luật 2019: Theo luật 14.3, khi thực hiện giải thoát, người chơi sẽ luôn được phép chọn thay thế bóng hoặc dùng bóng ban đầu, kể cả:

Khi thực hiện giải thoát bị xử phạt và khi giải thoát không bị xử phạt (Luật 15-19).
Lý do cho sự thay đổi:

Việc yêu cầu phải dùng bóng ban đầu trong một số trường hợp giải thoát, một số lại không, gây ra sự nhầm lẫn, khó ghi nhớ và dẫn đến những xử phạt không cần thiết.

Không cần thiết phải có những cách thức khác nhau dựa trên việc người chơi thực hiện giải thoát bị xử phạt hay không bị xử phạt.

Điều này cũng sẽ làm rõ và trực quan hơn ranh giới giữa việc khi nào được dùng bóng thay thế và khi nào bắt buộc phải dùng bóng ban đầu để chơi.

 

https://samtuyenlamgolf.com.vn

Hotline: 0965 709 898

Email: booking@samtuyenlamgolf.com.vn

Nguồn: http://vietnamgolfmagazine.net

Looks like you have blocked notifications!

Bài viết liên quan

Reviews

Chia sẻ cảm nghĩ
Gọi ngay