Lam Dong Team Cup 2020 khởi tranh cuối tháng 9

Lam Dong Team Cup 2020 khởi tranh cuối tháng 9

09/22/2020

✨Ngày 25 đến 27 tháng 9, Giải Vô địch Golf “Đồng đội Lâm Đồng 2020” (𝐋𝐚𝐦 𝐃𝐨𝐧𝐠 𝐓𝐞𝐚𝐦 𝐂𝐮𝐩 𝟐𝟎𝟐𝟎) sẽ khởi tranh tại sân 𝐒𝐀𝐌 𝐓𝐮𝐲𝐞𝐧 𝐋𝐚𝐦 𝐆𝐨𝐥𝐟 & 𝐑𝐞𝐬𝐨𝐫𝐭𝐬

xem thêm tại: https://bit.ly/3hT17O2

Bài viết liên quan

Reviews

Chia sẻ cảm nghĩ
Gọi ngay