Giải Golf SAM Club Championship 2020

12/10/2020
😢 Xét tình hình Covid-19 đang diễn biến phức tạp, BTC quyết định không tổ chức giải golf Vô Địch Câu lạc bộ SAM Tuyền...
Xem chi tiết
11/16/2020
Đó chính là giải đấu 𝐒𝐀𝐌 𝐓𝐔𝐘𝐄𝐍 𝐋𝐀𝐌 𝐂𝐋𝐔𝐁 𝐂𝐇𝐀𝐌𝐏𝐈𝐎𝐍𝐒𝐇𝐈𝐏 𝟐𝟎𝟐𝟎 diễn ra vào ngày 19/12/2020. Giải 𝐒𝐀𝐌 𝐓𝐔𝐘𝐄𝐍 𝐋𝐀𝐌 𝐂𝐋𝐔𝐁 𝐂𝐇𝐀𝐌𝐏𝐈𝐎𝐍𝐒𝐇𝐈𝐏 𝟐𝟎𝟐𝟎 là giải...
Xem chi tiết
Gọi ngay